Tag Archive for ssl

Cert lementése remote szerverről linuxon

echo -n | openssl s_client -connect HOST:PORTNUMBER | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/$SERVERNAME.cert

 

SSL hibák megoldása

Ha az alábbi hibaüzenet van a logokban:

RSA server certificate CommonName (CN) `localhost' does NOT match server name!?

akkor adjuk hozzá az SSL-t használó hosztot a hosts fájlhoz:

$vi /etc/hosts

127.0.0.1        localhost,<SSL_HOST_1>,<SSL_HOST_2> etc.

 

WordPress auto backup saját alárt SSL tanusítvány mögül

A téma functions.php végére tűzzük oda:

add_filter( 'https_local_ssl_verify', '__return_false' );

 

SSL tanusitvany generalasa

HTTPS protokollhoz sajat, alairt kulcs es tanusitvany generalasa:

openssl genrsa 2048 > ronhks.hu.key
openssl req -new -x509 -nodes -sha1 -key ronhks.hu.key > ronhks.hu.crt