Tag Archive for vnc

X session share (like teamviewer)

requires:

x11vnc

command:

x11vnc -noxdamage -display :0 -safer -nopw -once -xrandr

 

 

VNC default port állítás

Mire megtaláltam…

Először is állítsuk az írandó fájlt írhatóvá:

chmod +w /usr/bin/vncserver

Majd módosítsuk.

vi /usr/bin/vncserver

Keressük a

$vncPort = 5900 + $displayNumber;

sort

VNC beállítások(k)

#!/bin/sh

# Uncomment the following two lines for normal desktop:
#unset SESSION_MANAGER
#exec /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#x-window-manager &
xfce4-session &